Eén antwoord van de overheid

Gelijke behandeling en beloning

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U mag uw werknemers niet discrimineren. Niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of op welke grond dan ook. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op:

  • werving en selectie;
  • het aangaan van een arbeidsverhouding;
  • ontslag;
  • arbeidsvoorwaarden en loon;
  • interne werving en promotie;
  • arbeidsomstandigheden op de werkvloer;
  • toegang tot vrije beroepen zoals advocaten en notarissen.

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

Bij het werven van nieuwe werknemers mag u geen onderscheid maken in leeftijd. Is er sprake van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid? Alleen dan mag u vacatures aanbieden specifiek voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar en voor 50-plussers. U moet wel in de vacaturetekst uitleggen waarom u dit leeftijdsonderscheid maakt.

Klacht indienen

Wanneer iemand zch ongelijk behandeld voelt, kan hij een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven