Eén antwoord van de overheid

Gelijke behandeling en beloning van werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U mag uw werknemers niet discrimineren. Niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of op welke grond dan ook. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op:

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

Bij het werven van nieuwe werknemers mag u geen onderscheid maken in leeftijd. Is er sprake van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid? Alleen dan mag u vacatures aanbieden specifiek voor jongeren van 18 tot en met 27 jaarExternal link en voor 50-plussersExternal link. U moet wel in de vacaturetekst uitleggen waarom u dit leeftijdsonderscheid maakt.

Klacht indienen

Wanneer iemand zch ongelijk behandeld voelt, kan hij een klacht indienenExternal link bij het College voor de Rechten van de Mens.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven