Eén antwoord van de overheid

Klimaat, licht en geluid op de werkplek

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Omgevingsfactoren op de werkplek (fysische factoren) kunnen invloed hebben op de gezondheid van uw werknemers. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • klimaat (kou, warmte, tocht, luchtvochtigheid, luchtverversing, zonlicht);
  • licht;
  • geluid;
  • trillingen;
  • optische straling, niet-ioniserende straling (elektromagnetische velden) en ioniserende straling.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft u de risico's voor uw werknemers. In het Plan van Aanpak van de RI&E vermeldt u welke maatregelen u neemt.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088