Eén antwoord van de overheid

Faillissement

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Kunt u uw schulden niet meer aflossen en uw rekeningen niet meer betalen? Dan kunt u de rechtbank vragen u failliet te laten verklaren. Met een formulier kunt u uw faillissement aanvragen. Dat kunt u voor uzelf doen of voor het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Bij een faillissement wordt beslag gelegd op uw hele vermogen. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf wordt u ook privé failliet verklaard.

Betalingsonmacht en bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u bestuurder van bijvoorbeeld een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap? En kunt u bepaalde belastingen, werknemers- of pensioenpremies niet meer betalen (betalingsonmacht)? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst, UWV of uw pensioenfonds. Zij kunnen u anders persoonlijk aansprakelijk stellen.

Civiel bestuursverbod

Bij faillissementsfraude kan bestuurders een bestuursverbod opgelegd worden. Hij mag maximaal 5 jaar geen rechtspersoon meer besturen.

Wat gebeurt er als u failliet bent verklaard?

Als de rechter u of uw bedrijf failliet verklaart, stelt hij een curator aan. Deze mag als enige uw bedrijf beheren vanaf de dag dat u failliet bent verklaard. Bij een faillissement geldt een rangorde van schuldeisers.

Overzicht van faillissementen

In het Centraal Insolventieregister staan alle faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen natuurlijke personen van na 1 januari 2005.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven