Eén antwoord van de overheid

Invoer en uitvoer van afvalstoffen (EVOA)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gaat u afval uitvoeren, invoeren of door een EU-lidstaat vervoeren? Dan moet u zich houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval (EVOA). De EVOA is ook van toepassing als u afvalstoffen naar andere delen van de wereld wilt overbrengen. Of als u afvalstoffen vanuit andere delen van de wereld naar de EU wilt halen of doorvoeren. Welke procedure u moet volgen, hangt af van:

  • het land van herkomst en land van bestemming;
  • de route van het transport;
  • de verwerking van het afval (verwijdering of hergebruik);
  • het soort afvalstof (groene lijst of oranje lijst afvalstoffen).

Regelhulpen

Deze regelhulpen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) helpen u bij de procedure:

  • Met de regelhulp Afval kunt u nagaan welke procedure voor uw transport geldt.
  • Met de Borgtool kunt u controleren hoe hoog de financiële zekerheid moet zijn conform de Regeling overbrenging afvalstoffen.

Kennisgeving afvaltransport

Voordat u afval over de grens gaat vervoeren, sluit u een contract met de ontvanger van de afvalstoffen. Voor sommige afvalstoffen moet u bij ILT een kennisgeving indienen. Als de kennisgeving correct en volledig is, stuurt ILT deze naar de bevoegde instanties in het buitenland. Met de Digital Notification Advisor (DNA) kunt u digitaal een Nederlands-, Engels- of Duitstalige kennisgevingsdocument en vervoersdocument invullen en afdrukken.

Hebt u van alle betrokken instanties toestemming gekregen voor het transport? Dan mag u het afval vervoeren. Toestemming hangt af van het doel (verwijdering of hergebruik) en nationale afvalbeheerplannen.

Transportmeldingen

Van elk transport moet u bij alle betrokken instanties 3 transportmeldingen doen:

  • een afgiftemelding;
  • een ontvangstmelding;
  • een verklaring van de verwerking van de afvalstoffen.

De melding aan de Nederlandse autoriteiten doet u bij ILT. U kunt daar ook digitaal melden via de Web Portal TFS.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven