Eén antwoord van de overheid

Etikettering

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Op veel producten staan etiketten. U geeft hierop aan wat de inhoud, samenstelling en houdbaarheid van uw product is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of deze informatie klopt. Maakt of verkoopt u een van deze producten? Dan zijn er eisen aan de informatie op het etiket:

Staat uw product hier niet bij? Dan zijn er geen extra eisen aan het etiket. U moet zich alleen houden aan de regels voor algemene productveiligheidExternal link. In artikel 2 van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid staat wat u op uw product of op de verpakking moet vermelden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven