Eén antwoord van de overheid

Eisen aan trappen en ladders

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel bepaalt onder meer dat trappen en ladders moeten zijn voorzien van:

  • een typeaanduiding;
  • de naam en het adres van fabrikant, importeur of verkoper;
  • een gebruiksaanwijzing.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan trappen of ladders, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een trap of ladder al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven