Eén antwoord van de overheid

Eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Persoonlijke beschermingsmiddelen bieden uw werknemers bescherming tegen ongevallen. Ze beschermen het hoofd, het gezicht, de ogen, de oren, de handen en de voeten. De middelen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.

Categorieën persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn 3 categorieënExternal link persoonlijke beschermingsmiddelen. De veiligheidseisen verschillen per categorie. De fabrikant, vertegenwoordiger of importeur geeft op het product aan tegen welk gevaar het beschermt. Ook geeft hij aan in welke categorie het product valt.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

U moet persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar stellen aan uw werknemers. U geeft daarbij goede voorlichting over gebruik en onderhoud. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. De middelen zijn altijd een aanvulling op maatregelen aan de bron of voorzieningen die voor iedereen gelden.

Technische eisen aan brom- en motorfietshelmen

De technische eisen die Nederland stelt aan helmen voor bestuurders en passagiers van een bromfiets of een motorfiets, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een helm al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven