Eén antwoord van de overheid

Eisen aan meetverantwoordelijke voor elektriciteit en gas

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Een meetverantwoordelijke levert, plaatst en onderhoudt de meter. Ook legt hij het energie- en gasverbruik vast en stuurt de gegevens naar de netbeheerder. In de Codes EnergieExternal link van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) staan afspraken tussen netbeheerders en gebruikers van het gas- en elektriciteitsnet.

Erkenning en inschrijving

Wilt u erkend worden als meetverantwoordelijke? Dan moet uw bedrijf aan een aantal eisen voldoen. TenneT controleert en erkent uw bedrijf. U kunt erkenning krijgen als algemeen meetverantwoordelijke, of alleen voor een bepaald type meetapparatuur. In het MV-registerExternal link staan alle erkende bedrijven.

U moet u als meetverantwoordelijke inschrijven in het aansluitingenregister. Dit wordt beheerd door de regionale netbeheerder. In het register staan alle elektriciteits- en gasaansluitingen op het net. Wilt u werkzaamheden verrichten aan meetinstallaties en de systeemverbinding van het landelijk gastransportnet? Dan moet de netbeheerder u daarvoor gemachtigd hebben.

Verzamelen van meetgegevens

U bent per aansluiting de enige erkende meetverantwoordelijke. Er zijn strikte voorschriften voor het verzamelen van de meetgegevens. Bijvoorbeeld voor hoe u de meter afleest, de gegevens valideert en deze overdraagt aan de regionale netbeheerder. U bent verantwoordelijk voor de gebreken die de netbeheerder hierbij vaststelt. Verandert u de meetinrichting of delen van de meetinrichting? Dan moet u dat binnen 5 dagen aan de netbeheerder melden.

Overdragen meetverantwoordelijkheid

Bent u niet in staat de werkzaamheden uit te voeren? Dan moet u de meetverantwoordelijkheid overdragen aan een ander erkend bedrijf. De overdracht geeft u door aan de netbeheerder met een switchmelding.

Raakt u uw vergunning kwijt, dan wordt de Vangnetregeling Meetverantwoordelijkheid van kracht. Dan bericht de netbeheerder uw klanten dat ze binnen een bepaalde tijd een nieuwe meetverantwoordelijke mogen kiezen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de erkenning als meetverantwoordelijke digitaal aanvragen bij TenneT. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven