Eén antwoord van de overheid

Eisen aan lieren, sleepauto's en sleepkabels

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u zweefvliegtuigen laten opstijgen? Dan hebt u daarvoor een lier, sleepauto en sleepkabel nodig. In de Regeling technische voorschriften voor lieren, sleepauto's en sleepkabels staan technische eisen aan verschillende onderdelen.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan lieren, sleepauto's en sleepkabels verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een lier, sleepauto of sleepkabel al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven