Eén antwoord van de overheid

Eisen aan gastouders

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een gastouder is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in een gezinssituatie: aan huis bij de kinderen of bij de gastouder thuis. Een gastouderExternal link kan niet tegelijkertijd ook houder (eigenaar) van het gastouderbureau zijn.

Wat zijn de eisen voor een gastouder?

Als gastouder moet u voldoen aan eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zoals:

Hoeveel kinderen een gastouder tegelijk opvangen?

U mag als gastouder:

  • 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
  • 5 kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan 4 jaar opvangen, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.
  • 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud opvangen, waarvan maximaal 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven