Eén antwoord van de overheid

Drie-uursregeling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u zich houden aan de drie-uursregeling. Volgens de drie-uursregeling mag u verspreid over de dag, 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR).

Drie-uursregeling in uw pedagogisch beleidsplan

U moet in uw pedagogisch beleidsplan vastleggen op welke uren u afwijkt van de BKR. Dit mag per dag verschillen, maar moet wel iedere week op dezelfde dagen zijn. Voorwaarde hiervoor is dat uw kinderopvang minimaal 10 uur aaneengesloten open is.

De BKR mag nooit onder de 50 procent van het voorgeschreven aantal beroepskrachten komen. U beschrijft in het plan ook op welke uren u niet afwijkt van de BKR. Als u de tijden niet vastlegt in het pedagogisch beleidsplan, dan mag u niet afwijken van de BKR. U informeert de ouders wanneer u afwijkt van de beroepskracht-kindratio.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven