Eén antwoord van de overheid

Alcohol schenken

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Schenkt u alcohol in uw horecabedrijf? Dan moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben. Uw horecapand moet aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Schenkt uw vereniging of stichting drank als paracommerciële horeca-inrichting? Dan hebt u ook een drank- en horecavergunning nodig. Als u alleen alcoholvrije drank schenkt, hebt u in sommige gemeenten een drank- en horecaverlof nodig. Indien u van plan bent om alcohol te verwerken in voedsel, dan is de Drank en Horecawet niet van toepassing.

Waaraan moet uw personeel voldoen?

Als u sterke drank of bier, wijn, port of sherry schenkt, moeten uw personeelsleden 16 jaar of ouder zijn. Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag de alcohol verkopen, maar niet drinken. In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze moet minimaal 21 jaar zijn en een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid hebben. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.

Hebt u een vof? Dan gelden deze eisen voor alle vennoten. Mogelijk vraagt uw gemeente om een ingevuld Bibob-formulier.

Zijn er veranderingen in uw horecabedrijf?

Verandert de leidinggevende van uw horecabedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Verandert de rechtsvorm van uw horecabedrijf? Dan moet u een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen. Verandert uw horecabedrijf bouwtechnisch zo dat de omschrijving in uw vergunning niet meer klopt? Dan moet u dit binnen een maand melden bij de gemeente.

Ontheffing Drank- en horecawet (tapontheffing)

Wilt u als horecaondernemer bij een evenement bier, wijn, port of sherry verkopen? Dan hebt u een ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet van de gemeente nodig. Deze geldt voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. U kunt voor hetzelfde jaarlijkse evenement 1 ontheffing krijgen. Mogelijk hebt u ook een evenmentenvergunning nodig.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de (ontheffing) drank- en horecavergunning digitaal aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven