Eén antwoord van de overheid

Dierlijke meststoffen vervoeren

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Vervoert u dierlijke meststoffen? Dat mag alleen als uw bedrijf is geregistreerdExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Wijzigingen in uw gegevens meldt u daar ook. Als vervoerder bent u verantwoordelijk voor het vervoeren, laden, wegen, bemonsteren en lossen. U levert alle gegevens over een lading mest (herkomst, bestemming, hoeveelheid, stikstof- en fosfaatgehalten) aan bij RVO.nl.

Wegen en bemonsteren

Vervoert u meststoffen naar een bestemming buiten Nederland? Dan bemonstert u de mest tijdens het laden. Vervoert u meststoffen binnen Nederland? Dan bemonstert u de mest bij het lossen. In sommige gevallen is wegen en bemonsteren niet verplicht, en kunt u vrijstelling aanvragen. U mag dierlijke mest per pijpleiding vervoeren naar een intermediaire onderneming.

Vervoersbewijs

Tijdens het vervoer hebt u altijd een vervoersbewijs dierlijke meststoffenExternal link (VDM) in uw vrachtwagen. U bestelt deze vervoersbewijzen bij RVO.nl. U moet uw voertuigen voorzien van satellietvolgapparatuur (GPS) en Automatische Gegevensregistratie (AGR). De AGR-GPS-apparatuur moet onlosmakelijk verbondenExternal link zijn met het chassis van het transportmiddel.

Administratie

U houdt een administratie bijExternal link waaruit blijkt dat u de meststoffen op een verantwoorde manier hebt afgezet. Ook moet u altijd de herkomst en bestemming van de meststoffen kunnen aantonen. Voor 1 februari van elk jaar geeft u gegevens over het afgelopen kalenderjaar door aan RVO.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven