Eén antwoord van de overheid

Dieren doden en slachten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Voor het doden of slachten van dieren moet u aantoonbaar deskundig zijn. Voor alle handelingen gelden strikte voorschriften. U zorgt ervoor dat de dieren zo min mogelijk lijden. Ook mogen de dieren geen pijn hebben en opwinding ervaren. Dat geldt bij het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen, doden en slachten. De ruimte waarin en de instrumenten waarmee u slacht, moeten voldoen aan eisen.

Wat zijn de regels voor ritueel slachten?

In Nederland moet u een dier verdoven voordat u het slacht. Een uitzondering hierop geldt voor ritueel (onbedwelmd) slachten volgens de islamitische en joodse riten. Dit mag alleen in een slachthuis dat erkend is door het ministerie van Economische Zaken (EZ), in overeenstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Slacht u voor het eerst zonder voorafgaande bedwelming? Of hebt u dit langer dan 1 jaar niet gedaan? Dan moet u uw slachthuis melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de rituele slacht melden bij de NVWA. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven