Eén antwoord van de overheid

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afsluiten

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Neemt u personeel in dienst? Dan moet u zich meestal houden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Hierin leggen werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) afspraken vast over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De overheid is hierbij geen partij.

Soorten cao's

Cao's kunnen per onderneming en per bedrijfstak worden afgeslotenExternal link. U moet een cao toepassen:

  • als u deze zelf heeftt afgesloten met de vakbonden
  • als u lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten
  • als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een cao algemeen verbindendExternal link heeft verklaard voor uw branche.

Gaat het om een minimum-cao? Dan mag u hiervan afwijken als dit voordelig is voor uw werknemers. Van een standaard-cao mag u niet afwijken. Veel brancheorganisaties bieden de cao voor hun branche op de eigen website aan.

Cao vermelden in arbeidsovereenkomst

U moet in de individuele arbeidsovereenkomst vermelden of een cao van toepassing is. Als de cao en een arbeidsovereenkomst elkaar tegenspreken, gaat de cao voor.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven