Eén antwoord van de overheid

Certificaat van vrije verkoop

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Exporteert u goederen naar niet EU-/EER-landen? Dan hebt u mogelijk een certificaat van vrije verkoop (free sale certificate, FSC) nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor levensmiddelen, non-food producten, diervoeders, medische hulpmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De producten die in aanmerking komen voor een FSC moeten vrij verhandelbaar zijn in de EU. Ook moeten zij voldoen aan de EU-wet- en regelgeving.

Diervoeders, levensmiddelen en non-food producten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan een free-sale verklaring voor diervoeders of een exportverklaring voor levensmiddelen en non-food producten afgeven.

Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen

Voor farmaceutische producten kan Farmatec een exportcertificaat (CPP) afgeven. Hiermee verklaart u dat u beschikt over de vereiste vergunningen voor een farmaceutisch product. Farmatec geeft ook een exportverklaring medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica af. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geeft exportcertificaten voor diergeneesmiddelen (CPP) af.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) kan een exportverklaring voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden afgeven. Hierin bevestigt het Ctgb dat het middel voor de aangegeven toepassing(en) is toegelaten of geregistreerd. U mag het middel voor die toepassingen vrij verkopen in Nederland.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven