Eén antwoord van de overheid

CE-markering voor consumenten- en professionele producten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een consumentenproduct, industrieel product of bouwproductExternal link binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengen? Dan moet u mogelijk een CE-markeringExternal link opnemen. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU. De Europese markt moet producten met een CE-markering toelaten, zonder aanvullende eisen.

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering?

De CE-markering wordt altijd aangebracht door de fabrikant. Het maakt geen verschil of hij binnen of buiten de EER is gevestigd. Bij invoer van producten van buiten de EER is de importeur verplicht te controleren of de juiste CE-markering is toegepast door de buitenlandse fabrikant. Staat er een CE-markering op een product, terwijl dat niet moet? Dan is sprake van misleiding.

Waar vindt u meer informatie?

Op RVO.nl vindt u een overzicht van de geldende richtlijnenExternal link bij CE-markering. In het stappenplanExternal link leest u welke stappen u moet nemen om een CE-markering te regelen voor uw product. In de module CE-markeringen op bouwproductenExternal link van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) kunt u zoeken naar CE-markeringen, normen en producten. Het Contactpunt BouwproductenExternal link geeft uitleg over de eisen en technische specificaties aan bouwproducten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven