Eén antwoord van de overheid

Buitenlandse werknemers huisvesten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Neemt u tijdelijk buitenlandse werknemers in dienst? Dan moet u in sommige gevallen voor geschikte huisvesting zorgen. Dat moet als dit in de cao voor uw bedrijfstak staat. Of voor werknemers die alleen in Nederland mogen werken met een tewerkstellingsvergunning. In de handreiking Ruimte voor arbeidsmigranten vindt u tips voor de huisvesting. Ook het Expertisecentrum Flexwonen (EF) heeft informatie over huisvestingsvormen.

Ook voor uitzendbureaus en buitenlandse bedrijven

De wettelijke huisvestingsverplichting geldt ook voor uitzendbureaus en voor bedrijven uit het buitenland die medewerkers tewerkstellen in Nederland. Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) of freelancers moeten zelf voor hun huisvesting zorgen.

Eisen aan de huisvesting

Voor de huisvesting gelden basiseisen voor de hygiëne, veiligheid en kwaliteit. Aan welke regels u zich precies moet houden, verschilt per gemeente. Als u aan de norm voldoet, kunt u zich aanmelden bij het register van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven