Eén antwoord van de overheid

Bronbelasting

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ontvangt u rente, royalties of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. U kunt recht hebben op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van bronbelasting. Nederland moet dan een verdrag hebben met het land waaruit de inkomsten komen. Een verzoek om vrijstelling of teruggaaf kunt u indienen bij de Belastingdienst van het verdragsland.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven