Eén antwoord van de overheid

Maatregelen voor brandveiligheid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Wij hebben bij uw gemeente, provincie of waterschap geen informatie gevonden over dit onderwerp.

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan normen.

In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor onder andere:

  • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
  • blusmiddelen;
  • uitgangen en vluchtroutes;
  • verwarmings- en kookinstallaties;
  • stoffering en versiering;
  • verlichting.

Waar vindt u informatie en advies?

  • Met de regelhulp Brandveilig gebruik van bouwwerken kunt u nagaan of u voldoet aan de wettelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken en eventuele bijbehorende open erven en terreinen.
  • In de Inspectieschema's Brandbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vindt u de eisen waaraan uw brandbeveiligingssysteem moet voldoen.
  • Met de Checklist brand van onder meer het Verbond van Verzekeraars krijgt u inzicht in de kwetsbare plekken van uw bedrijf.
  • In sommige gemeenten geeft de brandweer gratis advies over hoe u in uw bedrijfspand de brandveiligheid kunt verbeteren.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven