Eén antwoord van de overheid

Maatregelen voor brandveiligheid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Wij hebben bij uw gemeente, provincie of waterschap geen informatie gevonden over dit onderwerp.

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan normen.

In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragenExternal link of een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor onder andere:

  • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
  • blusmiddelenExternal link;
  • uitgangen en vluchtroutes;
  • verwarmings- en kookinstallaties;
  • stoffering en versiering;
  • verlichting.

Waar vindt u informatie en advies?

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven