Eén antwoord van de overheid

Maatregelen voor brandveiligheid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan normen.

In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragenExternal link of een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor onder andere:

  • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
  • brandblussystemenExternal link;
  • uitgangen en vluchtroutes;
  • verwarmings- en kookinstallaties;
  • stoffering en versiering;
  • verlichting.

Waar vindt u informatie en advies?

  • In de Inspectieschema's BrandbeveiligingExternal link van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vindt u de eisen waaraan uw brandbeveiligingssysteem moet voldoen.
  • Met de Checklist brandExternal link van onder meer het Verbond van Verzekeraars krijgt u inzicht in de kwetsbare plekken van uw bedrijf.
  • In sommige gemeenten geeft de brandweer gratis advies over hoe u in uw bedrijfspand de brandveiligheid kunt verbeteren.

Regelhulp Brandveilig gebruik van bouwwerken

Met de regelhulp Brandveilig gebruik van bouwwerkenExternal link kunt u nagaan of u voldoet aan de wettelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken en eventuele bijbehorende open erven en terreinen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven