Eén antwoord van de overheid

Maatregelen voor brandveiligheid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan normen.

In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragenExternal link of een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor onder andere:

  • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
  • blusmiddelenExternal link;
  • uitgangen en vluchtroutes;
  • verwarmings- en kookinstallaties;
  • stoffering en versiering;
  • verlichting.

Waar vindt u informatie en advies?

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven