Eén antwoord van de overheid

Bouwwerk melden

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Als opdrachtgever of hoofdaannemer moet u een voorgenomen bouwwerk vooraf meldenExternal link aan Inspectie SZW:

  • als de geraamde duur van de totstandkoming meer dan 30 werkdagen is, én als op de bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn;
  • als de geraamde duur van de totstandkoming meer dan 500 mensdagen is.

U stuurt de melding voor de start van de werkzaamheden naar Inspectie SZW. Een afschrift van de melding hangt u op de bouwplaats. Eventuele wijzigingen geeft u door aan Inspectie SZW. Voor het bouwwerk stelt u ook een V&G-planExternal link op.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven