Eén antwoord van de overheid

Bouwtechnische voorschriften voor mestbassins

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Mestbassins kunnen ondergronds of bovengronds zijn gelegen. Voor mestbassins gelden bouwtechnische voorschriften. Deze voorschriften verschillen per type mestbassin. Belangrijke milieuthema's hierbij zijn:

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven