Eén antwoord van de overheid

Bouwtechnische voorschriften voor mestbassins

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Mestbassins kunnen ondergronds of bovengronds zijn gelegen. Voor mestbassins gelden bouwtechnische voorschriften. Deze voorschriften verschillen per type mestbassin. Belangrijke milieuthema's hierbij zijn:

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven