Eén antwoord van de overheid

Bouwstoffen, grond of baggerspecie toepassen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Gaat u grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater toepassen? Dan gelden bepaalde voorwaarden. U moet dit in de meeste gevallen melden. Waar en hoe u moet melden, hangt af van de toepassing. In veel gevallen is dit bij het Meldpunt bodemkwaliteitExternal link van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Milieuhygiënische verklaring en afleverbon

U moet de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie aantonen met een milieuhygiënische verklaringExternal link. Voor bouwstoffen moet u ook een afleverbonExternal link hebben. Deze documenten bewaart u 5 jaar.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan bouwstoffen, grond en baggerspecie, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Zijn bouwstoffen, grond en baggerspecie al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Verontreinigde grond en baggerspecie

Wilt u verontreinigde grond of baggerspecie bewerken? Dan moet u voldoen aan eisenExternal link op het gebied van techniek, opleiding en ervaring. Uw bedrijf heeft een kwaliteitssysteem nodig dat voldoet aan NEN-EN-ISO 9001:2008, ISO 14001 of 17025. Daarnaast mag dezelfde medewerker bepaalde combinaties van werkzaamheden niet uitvoeren. Als verwerkersbedrijf van grond en baggerspecie moet u veranderingen of nieuwe locaties meldenExternal link bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Wilt u niet-gevaarlijke baggerspecie op land storten?

Dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie. Deze neemt de milieubeschermende maatregelen die u moet treffen in de vergunning op. Het is verboden gevaarlijke baggerspecie te storten op een stortplaats voor baggerspecie op land.

Digitaal melden met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen digitaal melden bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven