Eén antwoord van de overheid

Boetes

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Begaat u een strafbaar feit? Dan kunt u een geldboete krijgen van minimaal € 3 en maximaal € 820.000. Er zijn 6 categorieën strafbare feitenExternal link. De categorie bepaalt de maximale hoogte van de geldboete. De rechter bepaalt hoe hoog de boete precies is.

Boetebedragen

De boetebedragen van de meest voorkomende lichte overtredingen staan in de BoetebaseExternal link van het Openbaar Ministerie (OM). De Boetebase geldt niet voor overtredingen die schade of letsel tot gevolg hebben.

Verkeersboetes

Verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen worden administratief (zonder rechter) afgehandeld. De hoogte van een verkeersboete hangt af van de overtreding. U betaalt de verkeersboete aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U ontvangt hiervoor een beschikkingExternal link. Boetes vanaf € 225 kunt u in termijnen betalen. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u (online) in beroep tegen de beschikkingExternal link bij de officier van justitie.

Verkeersboetes digitaal ontvangen

Bent u ondernemer met een groot wagenpark? En ontvangt u regelmatig boetes van het CJIB die u doorbelast aan werknemers of klanten? Dan kunt u ervoor kiezen de boetes digitaal te ontvangenExternal link. U verstuurt de boetes zelf naar uw werknemer of klant.

Verkeersboetes digitaal bekijken en betalen

Hebt u een verkeersboete ontvangen? Via het digitale loketExternal link van het CJIB kunt u de boete controleren en betalen.

Boete opgelegd door een inspectiedienst

Een inspectiedienst van de overheidExternal link kan u een bestuurlijke boete opleggen. U betaalt de boete aan het CJIB. Bent u het niet eens met een bestuurlijke boete? Dan kunt u bezwaar makenExternal link bij de inspectiedienst van wie u de bestuurlijke boete hebt gekregen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven