Eén antwoord van de overheid

Bijwerkingen geneesmiddelen melden

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Als arts of apotheker moet u ernstige bijwerkingen van geregistreerde geneesmiddelen of vaccins meldenExternal link aan Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Ernstige bijwerkingen zijn bijwerkingen die leiden tot:

  • ziekenhuisopname of een verlenging van een ziekenhuisopname;
  • een levensbedreigende situatie of overlijden;
  • aangeboren afwijkingen door gebruik van een geneesmiddel of een vaccin;
  • arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.

Kwaliteitsdefect melden

Ontdekt u als apotheker een kwaliteitsdefect in een geneesmiddel? Bijvoorbeeld aan de verpakking, aan de patiëntinformatie of aan het product zelf? Dan moet u dat kwaliteitsdefect meldenExternal link bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven