Eén antwoord van de overheid

Beschermde dieren en planten registreren

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Verhandelt of bezit u beschermde dieren en planten? Dan moet u voor bepaalde dier- en plantensoortenExternal link een registratie bijhouden. Uw registratie bevat onder andere de volgende gegevens:

  • wetenschappelijke soortnaam en aantal;
  • datum en plaats van verkrijging;
  • nummer van pootringExternal link of microchiptransponder;
  • naam, adres en land van de leverancier;
  • land van herkomst;
  • nummer bijbehorend CITES-documentExternal link;
  • naam, adres en land van de afnemer.

De registratie doet u op papier. Alle regels en pagina's moeten doorlopend genummerd zijn. Documenten zoals facturen en vrachtbrieven bewaart u erbij.

Let op: Nederland stelt soms andere technische eisen aan beschermde dier- en plantsoorten dan de overige EU-lidstaten. Is een beschermde dier- of plantsoort al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven