Eén antwoord van de overheid

Beroepskracht-kindratio

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

De beroepskracht-kindratio (BKR) is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de kinderopvangorganisatie. De beroepskracht-kindratio hangt af van de leeftijdsopbouw in de groep. Het verschilt ook per soort opvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal.

Wat is de beroepskracht-kindratio tijdens uitstapjes?

Er zijn geen speciale regels voor de beroepskracht-kindratio tijdens uitstapjes. De beroepskracht-kindratio is hetzelfde als bij opvang op de kinderopvanglocatie.

Hoe berekent u de beroepskracht-kindratio?

U berekent met de rekentoolExternal link hoeveel beroepskrachten u nodig heeft. De GGD gebruikt de rekentool tijdens de inspecties op de kwaliteit.

Het vierogenprincipe toepassen

U moet zich houden aan het vierogenprincipe. Dit betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Die volwassene kan een andere beroepskracht zijn, maar bijvoorbeeld ook een ouder of een stagiair. Over de invulling van het vierogenprincipe moet u de oudercommissie om advies vragen en ouders informeren. Meer informatie hierover leest u in de brochure 'Het vierogenprincipe in de dagelijkse praktijkExternal link' (pdf) van BOinK.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven