Eén antwoord van de overheid

Beroepskracht-kindratio

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De beroepskracht-kindratio is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de kinderopvangorganisatie. De beroepskracht-kindratio hangt af van de leeftijdsopbouw in de groep. Het verschilt ook per soort opvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal.

Wat is de beroepskracht-kindratio tijdens uitstapjes?

Er zijn geen speciale regels voor de beroepskracht-kindratio tijdens uitstapjes. De beroepskracht-kindratio is hetzelfde als bij opvang op de kinderopvanglocatie.

Hoe berekent u de beroepskracht-kindratio?

U kunt met een rekentool berekenen hoeveel beroepskrachten u nodig hebt. De GGD gebruikt de rekentool tijdens de inspecties op de kwaliteit.

Vierogenprincipe

U moet zich houden aan het vierogenprincipe. Dit betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Die volwassene kan een andere beroepskracht zijn, maar bijvoorbeeld ook een ouder of een stagiair. Over de invulling van het vierogenprincipe moet u de oudercommissie om advies vragen en ouders informeren. Meer hierover leest u in de brochure 'Het vierogenprincipe in de praktijk' (pdf) van BOinK.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven