Eén antwoord van de overheid

Beroepskracht-kindratio

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang? Dan moet er een verplicht aantal beroepskrachten werken op een groep kinderen. U kunt de beroepskracht-kindratio zelf berekenen.

Wat is beroepskracht-kindratio?

De beroepskracht-kindratio (BKR) is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de groep bij de kinderopvangorganisatie. De beroepskracht-kindratio, ook de leidster-kindratio genoemd, hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep. De beroepskracht-kindratio verschilt ook per soort opvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuteropvang.

Beroepskracht-kindratio berekenen

U berekent met de rekentool op 1ratio.nlExternal link hoeveel beroepskrachten u nodig heeft. De GGD gebruikt de rekentool tijdens de inspecties op de kwaliteit. Vanaf 2019 is er een nieuwe manier om te berekenen hoeveel beroepskrachten u nodig heeft. Het doel hiervan is dat de kinderopvang beter aansluit op de ontwikkeling van het kind. Door de nieuwe berekening komt er bijvoorbeeld meer aandacht voor baby’s. U berekent met de rekentool de gevolgen voor uw kinderopvang in 2019.

Afwijken van de BKR

U mag volgens de drie-uursregeling 3 uur per dag afwijken van de BKR. Dat betekent dat u in deze periode minder pedagogisch medewerkers mag inzetten dan volgens de beroepskracht-kindratio verplicht is.

Wat is de BKR tijdens uitstapjes?

Er zijn geen speciale regels voor de BKR tijdens uitstapjes. De beroepskracht-kindratio is hetzelfde als bij opvang op de kinderopvanglocatie.

Het vierogenprincipe toepassen

U moet zich houden aan het vierogenprincipe. Dit betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Die volwassene kan een andere beroepskracht zijn, maar bijvoorbeeld ook een ouder of een stagiair. Over de invulling van het vierogenprincipe moet u de oudercommissie om advies vragen en ouders informeren. Meer informatie hierover staat in de brochure 'Het vierogenprincipe in de dagelijkse praktijkExternal link' (pdf) van BOinK.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven