Eén antwoord van de overheid

Beroepseisen en diploma's

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

U heeft geen apart diploma nodig om een bedrijf te kunnen starten. Voor het vestigen van een bedrijf heeft u geen vestigingsvergunning nodig. Om bepaalde beroepen te mogen uitoefenen, moet u wel aan eisen voldoen. Er zijn gereglementeerde beroepen en beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden.

Wat zijn gereglementeerde beroepen?

Gereglementeerde (beschermde) beroepenExternal link mag u alleen uitoefenen als u voldoet aan wettelijke beroepskwalificaties. Een Nederlands overzichtExternal link van deze beroepen vindt u in de bijlage bij de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen. Bij het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs Nuffic vindt u een Engelstalig overzicht van deze beroepenExternal link.

Is uw beroep gereglementeerd in een ander EU-land?

Dit kunt u opzoeken in de Regulated professions databaseExternal link (bestand met gereglementeerde beroepen) van de Europese Commissie. Hier vindt u informatie over gereglementeerde beroepen in de EU-lidstaten, de EER en Zwitserland, statistische gegevens over grensoverschrijdende beroepsuitoefening en een interactieve kaart.

Hoe kunt u de geldigheid van een diploma nagaan?

Er zijn Europese afspraken over wederzijdse erkenning van diploma'sExternal link die toegang geven tot gereglementeerde beroepen. Het Nationaal Contactpunt (NCP) van Nuffic geeft u informatie over de geldigheid van uw diplomaExternal link. Via Internationale Diplomawaardering (IDW)External link kunt u nagaan wat het buitenlandse diploma van uw (aanstaande) werknemer waard is. Hieraan zijn kosten verbonden.

Bent u apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundige, makelaar of berggids? Dan kunt u een Europese BeroepskaartExternal link (EBK) of European Professional Card (EPC) aanvragen bij de Europese Commissie. Met een EBK bewijst u dat uw beroepskwalificaties erkend zijn.

Diplomaregister

In het digitale diplomaregisterExternal link kunt u uw eigen diplomagegevens bekijken. Deze zijn beschikbaar voor verschillende onderwijssoorten vanaf 1996 en later. U kunt als werkgever niet de diplomagegevens van (potentiële) werknemers bekijken. Een werknemer kan u wel een digitaal uittreksel met zijn gegevens uit het diplomaregister sturen.

Voor welke beroepen gelden vakbekwaamheidseisen?

Naast de gereglementeerde beroepen zijn er beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden. Hieronder vindt u meer informatie over enkele van deze beroepen:

alles sluiten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven