Eén antwoord van de overheid

Belastingrente en invorderingsrente

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bij het opleggen van belastingaanslagen kent de Belastingdienst 2 soorten rente: belastingrenteExternal link en invorderingsrenteExternal link. Dit zijn vergoedingen voor gemiste rente.

Belastingrente

Als u aan de Belastingdienst te weinig belasting hebt betaald, moet u belastingrente aan de Belastingdienst betalen. Als u aan de Belastingdienst te veel belasting hebt betaald, moet de Belastingdienst belastingrente aan u betalen. De belastingrente geldt vanaf het belastingjaar 2012. Tot en met het belastingjaar 2011 geldt heffingsrenteExternal link.

Invorderingsrente

Als u een belastingaanslag niet op tijd hebt betaald, moet u invorderingsrente aan de Belastingdienst betalen.

Rentepercentage

De hoogte van de belastingrente voor de vennootschapsbelastingExternal link is hetzelfde als de wettelijke renteExternal link voor handelstransacties met een minimum van 8%. De hoogte van de invorderingsrente en de belastingrente van andere belastingen is hetzelfde als de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4%.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven