Eén antwoord van de overheid

Belastingaangifte doen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Iedere ondernemer moet periodiek aangifte doen voor een of meer belastingsoorten. Welke dat zijn, bepaalt de Belastingdienst nadat u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doet u jaarlijks aangifte. Voor de omzetbelasting (btw) doet u dit jaarlijks, maandelijks of per kwartaal. Als u personeel hebt, doet u aangifte voor de loonheffingen.

Aangifte vanuit het buitenland

Woont u buiten Nederland, met inkomsten uit of bezittingen in Nederland? Dan geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Voldoet u aan de voorwaarden van deze regeling? Dan hebt u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland.

Overgang van papier naar digitaal

De Belastingdienst stopt in stappen met papieren correspondentie. Voor elke berichtenstroom geldt een overgangstermijn van 2 jaar. In deze periode ontvangt u correspondentie zowel op papier als digitaal. Daarna ontvangt en verstuurt u berichten over uw aanslag digitaal via uw persoonlijke Berichtenbox op MijnOverheid.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven