Eén antwoord van de overheid

Belastingaangifte doen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Iedere ondernemer moet periodiek aangifte doenExternal link voor een of meer belastingsoorten. Welke dat zijn, bepaalt de Belastingdienst nadat u zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doet u jaarlijks aangifte. Voor de omzetbelasting (btw) doet u dit jaarlijks, maandelijks of per kwartaal. Als u personeel heeft, doet u aangifte voor de loonheffingen.

Aangifte doen vanuit het buitenland

Woont u buiten Nederland, met inkomsten uit of bezittingen in Nederland? Dan geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtExternal link. Voldoet u aan de voorwaarden van deze regeling? Dan heeft u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland.

Overgang van papier naar digitaal

De Belastingdienst stopt geleidelijk met papieren correspondentieExternal link. Voor elke berichtenstroom geldt een overgangstermijn van 2 jaar. In deze periode ontvangt u correspondentie zowel op papier als digitaal. Daarna ontvangt en verstuurt u berichten over uw aanslag alleen nog maar digitaal via uw persoonlijke Berichtenbox op MijnOverheidExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven