Eén antwoord van de overheid

Bedrijfshulpverlening (BHV) regelen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Bij calamiteiten moet u werknemers en bezoekers kunnen opvangen en verzorgen. Daarom moet u de bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. Hoe u dit doetExternal link, hangt af van de grootte van uw bedrijf en de risico's in uw bedrijf. U bent niet verplicht om een bedrijfshulpverlener (bhv'er) te hebben. U mag andere maatregelen nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. In de Arbeidsomstandighedenwet staan algemene aanwijzingen.

Hoeveel bedrijfshulpverleners heeft u nodig?

Het aantal bhv'ers bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren daarbij zijn het aantal medewerkers en het gemiddelde aantal bezoekers. U moet zorgen dat er altijd voldoende bhv'ers beschikbaarExternal link zijn.

Calamiteitenplan en ontruimingsplan

U moet een calamiteitenplanExternal link (bedrijfsnoodplan) maken, dat precies aangeeft waar de hulpverlening uit bestaat. Het verplichte ontruimingsplanExternal link (pdf) kan deel uitmaken van het calamiteitenplan.

Bedrijfshulpverlening op bouwplaatsen

Op (tijdelijke) bouwplaatsen moeten aannemers en onderaannemers samen zorgen voor de bedrijfshulpverlening. Onderlinge afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid moet u schriftelijk vastleggen in het Ve&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan). Het hoofd BHV is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en volledigheid van een bedrijfshulpverleningsplan. Dit plan moet afgestemd zijn met het V&G-plan.

Let op: Zijn bijvoorbeeld 2 of 3 van uw medewerkers bij een particulier aan het werk? Dan is er ook sprake van een bouwplaats. Een V&G-plan is in dat geval niet verplicht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven