Eén antwoord van de overheid

Bedrijfsafvalstoffen registreren en melden

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

U moet een afvalstoffenregistratie bijhoudenExternal link als u zich van afvalstoffen ontdoet, afvalstoffen vervoert, afvalstoffen bewerkt of verwerkt of in afvalstoffen handelt of bemiddelt. Bij vervoer zorgt de ontdoener van het afval in de meeste gevallen voor een begeleidingsbriefExternal link voor de transporteur. Deze heeft de begeleidingsbrief aan boord.

Wanneer moet u afvalstoffen melden?

Afvalbedrijven zoals verbrandingsinstallaties, stortplaatsen, composteerders, op- en overslagbedrijven, sorteerders en brekers moeten hun ontvangen afvalstoffen melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Dit doet u via het geautomatiseerde systeem AMICEExternal link (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch). U heeft hiervoor een verwerkersnummer nodig. Dit nummer vraagt u aan bij het LMA. Aan de ontdoeners van de afvalstoffen kent u afvalstroomnummers toe. De meldtermijn is 4 weken na afloop van de maand waarin de afvalstoffen zijn ontvangen.

De meldingsplicht geldt ook als uw bedrijf afvalstoffen inzet als bouwstof, meststof of grondstof.

Melding van overdracht van scheepsafvalstoffen

Als u afvalstoffen van uw schip wilt overdragen, moet u dit melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). U vult hiervoor het formulier in voor de overdracht van scheepsafvalstoffenExternal link (S-formulier). Het ingevulde formulier moet u 5 jaar aan boord van uw schip bewaren.

Olieafgifteboekje binnenvaart

In de Rijn- en binnenvaart moet u een geldig olieafgifteboekje aan boord hebben. In het olieafgifteboekje registreert u de hoeveelheid en het soort afval van uw schip. U moet de scheepsafvalstoffen bij een erkende afvalontvangstvoorziening afgeven. De ontvanger tekent de ontvangst van het scheepsafval aan in het afgifteboekje. U kunt het afgifteboekje aanvragenExternal link bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). Met het ScheepsmilieuplanExternal link van de SAB kunt u onnodig afval voorkomen en veilig omgaan met onvermijdbaar afval.

Digitaal aanvragen en melden met de berichtenbox

Naast AMICE kunt u ook de berichtenboxExternal link gebruiken om een verwerkersnummer digitaal aan te vragen of ontvangen afvalstoffen te melden. U gebruikt hiervoor de berichtenbox van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven