Eén antwoord van de overheid

Bedrijfsafvalstoffen afgeven

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Bedrijfsafvalstoffen moet u afgeven aan erkende inzamelaars of erkende afvalverwerkers. De inzamelaars vervoeren het afval naar de verwerkers. Erkende inzamelaars vindt u op de VIHB-lijstExternal link. U moet een afvalstoffenregistratie bijhouden.

Heeft u bedrijfsafvalstoffen die op huishoudelijk afval lijken? Dan kunt u uw bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente. Of u kunt het zelf naar een afvalbrengstation of milieustraat in uw gemeente brengen. U betaalt hiervoor een reinigingsrecht. Een gemeente is niet verplicht deze bedrijfsafvalstoffen te accepteren.

Aanbieden en testen van afvalstoffen op stortplaatsen

Als u afvalstoffen aanbiedt aan een stortplaats, moet u informatie geven over de samenstelling van het afval. Het gaat onder meer om:

  • de bron en oorsprong van de afvalstoffen
  • het proces waarbij de afvalstoffen zijn ontstaan
  • de toegepaste behandeling van de afvalstoffen
  • eventueel de gevaarlijke eigenschappen van de afvalstof.

Daarnaast kunnen gegevens verplicht zijn over de uitloging van de afvalstof. Dit kan betekenen dat de aanbieder of de stortplaatsbeheerder de afvalstof moet testen.

Havenontvangstinstallatie voor scheepsafval

Doet u met uw zeeschip een haven met havenontvangstinstallatie aan? Dan moet u voor vertrek uw scheepsafval daar afgeven. Dit hoeft niet als uw schip voldoende opslagruimte heeft om de tijd tot de volgende haven te overbruggen. Het is verboden om vuilnis en vaste bulkstoffen te lozenExternal link vanaf zeeschepen. Onder voorwaarden zijn voedselrestanten en ladingrestanten uitgezonderd. Ieder schip vanaf 100 GT (Grosse Tonnes) moet een garbage management plan hebben.

Havenafvalplan opstellen

Bent u beheerder van een zeehaven? Dan moet u een plan opstellen waarin staat hoe u het afval van schepen inzamelt en verwerkt. Dit plan stuurt u ter goedkeuring naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Ook moet u een registratie bijhouden van de hoeveelheid afval die u inzamelt. Deze gegevens bewaart u 5 jaar.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven