Eén antwoord van de overheid

Gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De Basisregistraties Adressen en GebouwenExternal link (BAG) is een geautomatiseerd systeem waarin gemeenten basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden. De gemeenten zetten deze gegevens in de Landelijke Voorziening BAGExternal link. Het Kadaster beheert deze Landelijke Voorziening. Het Kadaster stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers.

Gegevens maar één keer doorgeven

Vraagt een overheidsorganisatie u om gegevens door te geven die al in de BAG staan? Dan hoeft u dat niet te doen. U hoeft deze gegevens, zoals een adreswijziging, maar één keer aan een overheidsorganisatie door te geven. Deze informatie is dan ook voor andere overheden beschikbaar.

Gegevens uit BAG gebruiken

U mag de gegevens uit de BAG, inclusief alle postcodes, zonder belemmeringen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het maken van toepassingen (apps) voor smartphones of tablets.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Gebruikt u bodem- en ondergrondgegevens? Per 1 januari 2018 zijn Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal te registreren. Er is zo een eenduidige bron van basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. U kunt via internet op eenvoudige wijze en gratis de voor u relevante informatie uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) opvragen.

Er een basisregistratie ondergrond met gegevens over:

 • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond
 • de ondergrondse infrastructuur
 • de gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal te registreren. Er is zo een eenduidige bron van basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. U kunt via internet op eenvoudige wijze en gratis de voor u relevante informatie uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) opvragenExternal link.

Voor wie?

Bedrijven in sectoren waarin bodem- en ondergrondgegevens worden gebruikt:

 • bouw- en infrastructuur
 • mijnbouw
 • water
 • openbare orde en veiligheid
 • milieu
 • landschap
 • archeologie
 • landbouwsector

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven