Van de overheid. Voor ondernemers.

Arbodienstverlening

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u zich laten ondersteunen door een arbodeskundige (bijvoorbeeld bedrijfsarts of arbodienst) bij:

  • ziekte van uw werknemer (verzuimbegeleiding);
  • aanstellingskeuringen;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO).

Hoe regelt u uw arbodienstverlening?

U kunt kiezen wie u inschakelt als arbodienstverlener. De arbodeskundige moet wel gecertificeerd zijn. U kunt hiervoor een arbodienst inschakelen (vangnetregeling). Maar u kunt ook zelf een gecertificeerde arbodeskundige inzetten (maatwerkregeling). Kiest u voor de maatwerkregeling? Dan moet u een contractuele afspraak hebben met ten minste één gecertificeerde bedrijfsarts.

Recht op spreken tweede bedrijfsarts (second opinion)

Hebt u een zieke medewerker? Uw werknemer heeft het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw werknemer over het oordeel van de arts? Per 1 juli 2017 mag hij een second opinion aanvragen bij een tweede, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers

Een belangrijke aanpassing per 1 juli 2017 in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat u als werkgever daarnaast vrij om, in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088