Eén antwoord van de overheid

Arbodienstverlening

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u zich laten ondersteunen door een arbodeskundigeExternal link (bijvoorbeeld bedrijfsarts of arbodienst) bij:

  • ziekte van uw werknemer (verzuimbegeleiding);
  • aanstellingskeuringen;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO).

Hoe regelt u uw arbodienstverlening?

U kunt kiezen wie u inschakelt als arbodienstverlener. De arbodeskundige moet wel gecertificeerd zijn. U kunt hiervoor een arbodienst inschakelen (vangnetregeling). Maar u kunt ook zelf een gecertificeerde arbodeskundige inzetten (maatwerkregeling). Kiest u voor de maatwerkregelingExternal link? Dan moet u een contractuele afspraak hebben met ten minste één gecertificeerde bedrijfsarts.

De certificatie van arbodeskundigen en bedrijfsartsen wordt gedaan door certificerende instellingen (CI’s)External link die namens de minister zijn aangewezen door de Inspectie SZW.

Recht op spreken tweede bedrijfsarts (second opinion)

Hebt u een zieke medewerker? Uw werknemer heeft het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw werknemer over het oordeel van de arts? Per 1 juli 2017 mag hij een second opinion aanvragen bij een tweede, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers

Een belangrijke aanpassing per 1 juli 2017 in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat u als werkgever daarnaast vrij om, in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven