Eén antwoord van de overheid

Arbeidsongevallen melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u bij Inspectie SZW arbeidsongevallen meldenExternal link als deze hebben geleid tot:

  • ziekenhuisopname (geen poliklinische behandeling)
  • blijvend letsel, zoals blindheid, amputatie of chronische klachten
  • overlijden.

Is er sprake van een dodelijk ongeval? Dan meldt u het ongeval meteen telefonisch. Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval, zoals blijvend letsel en ziekenhuisopname? Dan meldt u dit direct telefonisch of onlineExternal link. Meldt u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet? Dan kan Inspectie SZW u een boete tot € 50.000 opleggen. Meer leest u in de brochure 'Meldingsplichtige arbeidsongevallen'External link.

Wat moet u registreren?

U houdt een registratie bij van alle gemelde ongevallen en van ongevallen die hebben geleid tot meer dan 3 dagen ziekteverzuim. Hierin zet u aard en datum van het ongeval. Deze informatie stelt u beschikbaar aan uw werknemers.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven