Eén antwoord van de overheid

Arbeidsomstandigheden voor uw personeel

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

U moet zorgen voor goede arbeidsomstandighedenExternal link voor al uw personeel. Dat betekent dat uw personeel een gezonde en veilige werkplek heeft. Dat geldt ook voor buitenlandse arbeidskrachten en ingehuurd personeel. Besteedt u werk uit aan bijvoorbeeld een onderaannemer? Dan moet u ook zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de (buitenlandse) arbeidskrachten van de onderaannemer. Het gaat om:

  • werkplek en apparatuur
  • lichamelijke en psychische belasting
  • stoffen, straling en besmetting.

Arbeidsrisico's in kaart brengen

In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet u de arbeidsrisico's en de maatregelen die daarbij horen in kaart brengen. Wilt u inventariseren hoe gezond en veilig er binnen uw bedrijf wordt gewerkt? Maak dan gebruik van de SZW-adviestool 'De andere kijk op jouw zaakExternal link'. Met de zelfinspectie Arbo op ordeExternal link checkt u of u alle arbeidsrisico's in uw bedrijf kent en de juiste maatregelen neemt.

Het Nieuwe Werken (thuiswerken en flexwerken)

Werken uw medewerkers regelmatig thuis of vanuit bijvoorbeeld een internetcafé, station of flexwerklocatie? Dan bent u niet of niet helemaal verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. U moet wel voorlichting, informatie en ondersteuning bieden.

Afspraken in arbocatalogus

De overheid legt in de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels afspraken vast voor gezond en veilig werken. In een arbocatalogusExternal link spreken werkgevers en werknemers samen af hoe zij de doelen van de overheid bereiken. Een arbocatalogus kan voor één bedrijf gelden, maar ook voor een hele sector. Op DeArbocatalogus.nlExternal link vindt u praktische tips en instrumenten voor het ontwikkelen van een arbocatalogus.

Branchebrochures en voorlichtingsfilms

Inspectie SZW geeft branchebrochuresExternal link uit over de belangrijkste arbeidsrisico's. Daarin leest u welke verplichtingen voor uw branche gelden en waar Inspectie SZW op let.

Verplicht arbo-certificaat

Met een certificaat toont u aan dat uw arbeidsomstandigheden aan bepaalde eisen voldoen. Een arbo-certificaat is verplicht voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen, zoals:

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven