Eén antwoord van de overheid

Algemene voorwaarden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden voor u en de koper of afnemer van uw product of dienst. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Het gaat om regels over bijvoorbeeld betaling, levertijd, transport, garantie en geschillen. Brancheorganisaties hebben vaak in overleg met consumentenorganisaties tweezijdige (door beide partijen goedgekeurde) algemene voorwaarden opgesteld.

Informatieplicht

U bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Wilt u algemene voorwaarden gebruiken? Stel dan de koper of afnemer voor het sluiten van de overeenkomst hiervan op de hoogte. Zorg ervoor dat uw klant op de hoogte is van de inhoud van uw algemene voorwaarden. Dit kan op verschillende manieren.

Leveringen aan de Rijksoverheid

Levert u aan de Rijksoverheid? Daarvoor gelden inkoop- en leveringsvoorwaarden: de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI-2016) en de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2016). Voor IT-overeenkomsten gelden de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2016).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven