Eén antwoord van de overheid

Afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval en scheepsafval inzamelen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Zamelt u afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval in? Dan hebt u een inzamelvergunning nodig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Deze vraagt u aanExternal link bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Uw bedrijf moet voldoen aan eisen aan de administratieve organisatie en interne controle. U komt dan op de lijst van vergunninghouders.

Zoekt u een inzamelaar?

De lijst van vergunninghouders is openbaar. Bent u op zoek naar een erkende inzamelaar van afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval? Dan kunt u op de website van ILT de lijst raadplegenExternal link.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de inzamelvergunning digitaal aanvragen bij ILT. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven