Eén antwoord van de overheid

Administratie bijhouden in de kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als eigenaar van een kindercentrum of gastouderbureau moet u beschikken over een administratie, met daarin onder meer:

  • een overzicht van alle werkzame beroepskrachten of gastouders
  • kopieën van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang)
  • een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie
  • een overzicht van alle ingeschreven kinderen
  • afschriften van alle schriftelijke overeenkomsten met ouders
  • Regels die beschrijven hoe er wordt gezorgd voor minder risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid en hoe het personeel moet handelen bij een ongezonde en/of onveilige situatie.

Daarnaast moet u:

Kinderopvangtoeslag op 1 bankrekeningnummer

De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag uit op 1 bankrekeningnummerExternal link. Ontvangt u, op verzoek van de ouder(s), rechtstreeks de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kan dat alleen als zowel u als de ouder voldoet aan bepaalde voorwaarden. U moet in ieder geval een overeenkomst sluiten met de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven