Eén antwoord van de overheid

Activiteiten in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

In waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones stelt de provincie regels aan het bodemgebruik. Deze milieuregels staan in de Provinciale OmgevingsverordeningExternal link (POV). Wilt u activiteiten uitvoeren binnen een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone? Dan hebt u een ontheffing nodig, of moet u vooraf een melding doen bij de provincie. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of 'grondwaterbeschermingsgebied'.

Bepaalde soorten bedrijven mogen zich niet vestigen in een grondwaterbeschermingsgebied.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de ontheffing activiteiten uitvoeren binnen een waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied digitaal aanvragen bij de provincie. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven