Eén antwoord van de overheid

Activiteiten in een recreatieschap

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Een recreatieschap ontwikkelt, beheert en exploiteert voorzieningen voor openluchtrecreatie buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes. Het is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincies. Sommige recreatieschappen hebben hun eigen verordening.

Vergunningen

Wilt u iets ondernemen binnen het gebied van een recreatieschap? Dan hebt u daar soms een vergunning voor nodig. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • vergunning voor het maken van foto- of filmopnamen voor een commercieel doel;
  • ontheffing voor reclame aan een onroerende zaak;
  • vergunning voor het parkeren van reclamevoertuigen;
  • ventvergunning;
  • standplaatsvergunning.

U vraagt de vergunning aan bij het bestuur van het recreatieschap.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u vergunningen digitaal aanvragen bij de volgende recreatieschappen:

De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven