Eén antwoord van de overheid

Activiteiten in een recreatieschap

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Een recreatieschap ontwikkelt, beheert en exploiteert voorzieningen voor openluchtrecreatie buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes. Het is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincies. Sommige recreatieschappen hebben hun eigen verordening.

Vergunningen

Wilt u iets ondernemen binnen het gebied van een recreatieschap? Dan hebt u daar soms een vergunning voor nodig. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • vergunning voor het maken van foto- of filmopnamen voor een commercieel doel;
  • ontheffing voor reclame aan een onroerende zaak;
  • vergunning voor het parkeren van reclamevoertuigen;
  • ventvergunning;
  • standplaatsvergunning.

U vraagt de vergunning aan bij het bestuur van het recreatieschap.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u vergunningen digitaal aanvragen bij de volgende recreatieschappen:

De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Antwoord voor bedrijven

14 088