Eén antwoord van de overheid

Activiteiten in een recreatieschap

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een recreatieschap ontwikkelt, beheert en exploiteert voorzieningen voor openluchtrecreatie buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes. Het is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincies. Sommige recreatieschappen hebben hun eigen verordening.

Vergunning voor activiteit in een recreatieschap

Wilt u iets ondernemen binnen het gebied van een recreatieschap? Dan heeft u daar soms een vergunning voor nodig. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • vergunning voor het maken van foto- of filmopnamen voor een commercieel doel
  • ontheffing voor reclame aan een onroerende zaak
  • vergunning voor het parkeren van reclamevoertuigen
  • ventvergunning
  • standplaatsvergunning

U vraagt de vergunning aan bij het bestuur van het recreatieschap.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u vergunningen digitaal aanvragen bij de volgende recreatieschappen:

De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven