Eén antwoord van de overheid

Activiteiten in een beschermd natuurgebied

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Kunnen uw activiteiten nadelig zijn voor de kwaliteit van de beschermde natuur in een Natura 2000External link-gebied (of Beschermd Natuurmonument)? Dan hebt u een natuurbeschermingswetvergunning van uw provincie nodig. Verricht u naast deze activiteiten andere activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunningExternal link nodig hebt? Dan kunt u voor alle activiteiten een omgevingsvergunning aanvragen. Dat is bijvoorbeeld bij bouwprojecten of als u een camping wilt beginnen. U hoeft dan geen aparte natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen.

Hoe vraagt u de vergunning aan?

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het OmgevingsloketExternal link. U vraagt de natuurbeschermingswetvergunning aan bij de provincie. In uitzonderlijke gevallen moet u deze aanvraag indienen bij de directie Ruimte en Regionale Economie (RRE) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Nationale Databank Flora en Fauna

Wilt u een completer beeld krijgen van de ecologische omstandigheden bij uw bouwproject? Dan kunt u (tegen betaling) de Nationale Databank Flora en FaunaExternal link (NDFF) raadplegen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de natuurbeschermingswetvergunning digitaal aanvragen bij de provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven