Eén antwoord van de overheid

Activiteiten in een beschermd natuurgebied

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Kunnen uw activiteiten nadelig zijn voor de kwaliteit van de beschermde natuur in een Natura 2000External link-gebied (of Beschermd Natuurmonument)? Dan heeft u een natuurbeschermingswetvergunning van uw provincie nodig. Verricht u naast deze activiteiten andere activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunningExternal link nodig heeft? Dan kunt u voor alle activiteiten een omgevingsvergunning aanvragen. Dat is bijvoorbeeld bij bouwprojecten of als u een camping wilt beginnen. U hoeft dan geen aparte natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het OmgevingsloketExternal link. U vraagt de natuurbeschermingswetvergunning aan bij de provincie. In uitzonderlijke gevallen moet u deze aanvraag indienen bij de directie Ruimte en Regionale Economie (RRE) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Nationale Databank Flora en Fauna

Wilt u een completer beeld krijgen van de ecologische omstandigheden bij uw bouwproject? Dan kunt u (tegen betaling) de Nationale Databank Flora en FaunaExternal link (NDFF) raadplegen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de natuurbeschermingswetvergunning digitaal aanvragen bij de provincie. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven