Eén antwoord van de overheid

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u personeel of huurt u personeel in? Dan bent u aansprakelijk voor loonheffingen en soms voor omzetbelasting.

Heeft u tijdelijk personeel nodig? Dan kunt u inhuren via een intermediair, zoals een uitzendbureau of detacheringsbureau. Ook kunt u werk uitbesteden aan personeel van een (onder)aannemer. In beide gevallen moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingenExternal link voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellenExternal link. Huurt u personeel in via een intermediair? Dan kan de Belastingdienst u ook aansprakelijk stellen voor de omzetbelastingExternal link van deze intermediair.

Hoe voorkomt u aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid kunt u voorkomen door te voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

Alle voorwaarden staan in de brochures 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeelExternal link' en 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaannemingExternal link'. Beide brochures zijn van de Belastingdienst.

Hoe beperkt u uw aansprakelijkheid?

  • U vraagt uw intermediair of (onder)aannemer om een verklaring betalingsgedragExternal link van de Belastingdienst. Hierop kunt u zien of uw intermediair/(onder)aannemer op dat moment zijn loonheffingen heeft betaald.
  • U neemt in het contract met uw (onder)aannemer een kettingbeding op. Hierin staat dat deze het werk niet zonder uw toestemming verder mag uitbesteden.
  • U houdt een goede administratie bij, waaruit onder andere het loon van uw medewerkers kan worden afgeleid. Stelt de Belastingdienst u toch aansprakelijk? Dan kan de Belastingdienst het bedrag van de verschuldigde loonheffingen nauwkeuriger vaststellen, zodat u niet te veel betaalt.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven