Eén antwoord van de overheid

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u personeel of huurt u personeel in? Dan bent u aansprakelijk voor loonheffingen en soms voor omzetbelasting.

Hebt u tijdelijk personeel nodig? Dan kunt u inhuren via een intermediair, zoals een uitzendbureau of detacheringsbureau. Ook kunt u werk uitbesteden aan personeel van een (onder)aannemer. In beide gevallen moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen. Huurt u personeel in via een intermediair? Dan kan de Belastingdienst u ook aansprakelijk stellen voor de omzetbelasting van deze intermediair.

Hoe kunt u aansprakelijkheid voorkomen?

Aansprakelijkheid kunt u voorkomen door te voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uitzendbureau waarvan u arbeidskrachten inleent, heeft een SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid;
  • U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van het uitzendbureau.

Alle voorwaarden staan in de brochures 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel' en 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming'. Beide brochures zijn van de Belastingdienst.

Hoe kunt u uw aansprakelijkheid beperken?

  • U vraagt uw intermediair of (onder)aannemer om een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst. Hierop kunt u zien of uw intermediair/(onder)aannemer op dat moment zijn loonheffingen heeft betaald.
  • U neemt in het contract met uw (onder)aannemer een kettingbeding op. Hierin staat dat deze het werk niet zonder uw toestemming verder mag uitbesteden.
  • U houdt een goede administratie bij, waaruit onder andere het loon van uw medewerkers kan worden afgeleid. Stelt de Belastingdienst u toch aansprakelijk? Dan kan de Belastingdienst het bedrag van de verschuldigde loonheffingen nauwkeuriger vaststellen, zodat u niet te veel betaalt.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven