Eén antwoord van de overheid

A1/(E)101-verklaring

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gaan een of meerdere van uw werknemers voor uw bedrijf in het buitenland werken? Gaat u als zelfstandige in het buitenland aan de slag? Of huurt u buitenlandse arbeidskrachten in Nederland in? Met een A1-verklaring tonen u of uw werknemer(s) aan in welk land de sociale verzekeringspremies (voor bijvoorbeeld AOW, kinderbijslag en werkloosheid) worden betaald.

A1-verklaring online aanvragen

U vraagt een A1-verklaring online aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het formulier geldt in de landen van de EU en de EER (inclusief Zwitserland) en alle landen met wie Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft afgesloten. Het A1-formulier vervangt geleidelijk het vroegere E101-formulier.

Gaat uw werknemer in het buitenland werken?

Als uw werknemer permanent in het buitenland gaat werken, valt hij niet langer onder de Nederlandse sociale verzekeringen. U betaalt de premies in het land waar hij werkt. Verblijft uw werknemer slechts tijdelijk (maximaal 5 jaar) voor u buiten Nederland (detachering)? Dan blijft hij onder voorwaarden hier verzekerd.

Gaat u als zelfstandige in het buitenland werken?

Als u als zelfstandige permanent in het buitenland aan de slag gaat, bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Gaat u slechts tijdelijk (maximaal 5 jaar) in het buitenland werken (detachering)? Dan blijft u onder voorwaarden hier verzekerd.

Buitenlandse arbeidskrachten

Huurt u buitenlandse arbeidskrachten in via een intermediair of (onder)aannemer? Dan betalen deze arbeidskrachten misschien al sociale verzekeringspremies in het buitenland. Vraag de uitlener of de arbeidskracht zelf in dat geval om een A1-verklaring. Dan kunt u aantonen dat u voor deze werknemer in Nederland geen premies hoeft te betalen. De buitenlandse arbeidskracht vraagt deze verklaring aan bij de organisatie voor sociale zekerheid in zijn land.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven